New-York

New-York April 2, 2014 - April 8, 2014

The Exhibition ARTEX and the Ward-Nasse Gallery

178, Prince street New-York

JCAA Japan Contemporary Art Association Tokyo

Photo new york artex ward nasse gallery and the artiste verena von lichtenberg a painter from germany she live in paris 2

L 2Participants

Takaaki MANO, Kohta TANIDA, Shoko OTOWA, Yugen SHIMAGUCHI, Lysa SARKIS, Hajime ICHIHARA, Kei KATSURA, Tstsuya URYU, Hitomi KANEDA, Tsuyoshi NISHIMURA, Verena von LICHTENBERG, Teruko HIRAMATSU, Hisae MATSUMOTO, Ichiko NAKAO, Lionel FANTINI, Yasuaki OKAMOTO, Yukimi MAEKAWA, Miho KAWAI, ORAMBRE, Takashi TAKAHARA.

 

L exposition artex jcaa japan contemporary art association de tokyo a la ward nasse gallery a new york avec a l artiste peintre verena von lichtenberg